Ziemeļu gulbis

Zaļais gulbis
05.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
63 produktu grupas

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas, organizējot arī sabiedrisko apsriešanu. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic attiecīgās Ziemeļvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: augstas visā produkta dzīves ciklā. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija, Ziemeļvalstu Ministru padome.

MĀJASLAPA
nordic-ecolabel.org