Soil Association

Soil Association - ekomarkejums.lv
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, lauksaimniecības produkcija, pārtikas produkti

MĒRĶIS
Veicina bioloģiskās lauksaimniecības produktu izmantošanu, ierobežo kaitīgas vielas, rūpējas par dzīvnieku labturību, strādājošo darba apstākļiem. Prasību izstrādē rīko sabiedriskās apspriedes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic Soil Association, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Veicina saudzīgu dabas resursu izmantošanu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Soil Association, Anglijas Labdarības organizācija, kas iestājas par un veicina ilgtpējīgu pārtikas un citu produktu ražošanu.

MĀJASLAPA
sacert.org