Sadzīves ķīmijas produkti

sadzīves ķīmija
18.09.2015

Ietekme uz vidi

 • Sadzīves ķīmijas sastāvā esošās vielas nonāk atmosfērā (piemēram, šķīdinātāji dažādu līmju sastāvā) vai ūdenī (piemēram, ar tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem), pasliktinot gaisa kvalitāti un apdraudot dzīvos organismus upēs un jūrās.
 • Iepakojumam plaši izmanto plastmasu, ko ražo no neatjaunojamajiem fosilajiem resursiem (naftas un dabasgāzes), kas savukārt pārvēršas atkritumos, kuru noārdīšanai ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks.
 • Transportējot sadzīves ķīmijas produktus no ražošanas vietas uz pirkšanas vietu, tiek patērēta enerģija un rodas izplūdes gāzes.

Ietekme uz veselību

 • Sadzīves ķīmijas sastāvā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas var kaitēt cilvēka veselībai gan akūti (izraisot alerģijas, apdegumus, saindēšanos), gan ilgtermiņā (izraisot vai pastiprinot astmu, izraisot endokrīnās sistēmas traucējumus).

Kā izvēlēties?

 • Izvērtē, vai šie produkti tiešām ir vajadzīgi un vai tiem nav citas alternatīvas. (Varbūt varam iztikt, piemēram, bez aromatizētājiem un gaisa atsvaidzinātājiem?)
 • Vienmēr iepazīsties ar produkta izmantošanas noteikumiem un ievēro tos, tostarp glabā šos produktus bērniem neaizsniedzamā vietā.
 • Ievēro dozēšanas norādes.
 • Dod priekšroku produktiem, kas ražoti pēc iespējas tuvāk, tā samazinot resursu patēriņu un ietekmi, kas rodas produktus transportējot.
 • Dod priekšroku mazgāšanas līdzekļiem, kas ražoti no atjaunojamajiem resursiem un bioloģiskās lauksamniecības produktiem.
 • Izvairies no produktiem, kas satur īpaši nevēlamas vielas.
 • Nogādā iepakojumu pārstrādāšanai un izvēlies produktus otrreiz pārstrādātā iepakojumā.

Ko Tev garantē Eiropas ekopuķīte? Eiropas Ekopuķīte

 • Mazāks ķīmisko vielu daudzums, un tās ir bioloģiski noārdāmas.
 • Stingri ierobežojumi vielām, kas kaitē Tavai vai ūdens organismu veselībai.
 • Mazāk iepakojuma.
 • Efektīva mazgāšana.

 

Citas ekomarķējuma zīmes

Zaļais gulbis

Ecocert

icea

BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv

ECOGARANTIE - ekomarkejums.lv