Produkta dzīves cikls

Ko labāk izvēlēties – papīra vai plastmasas maisiņu? Jaunās paaudzes benzīna auto vai elektrobīli? Vai lasīt e-grāmatu būs „zaļāk” nekā parasto papīra grāmatu? Kurš no šiem produktiem patiesībā ir mazāk kaitīgs videi? Kurš no tiem patiesībā mazāk kaitē cilvēka veselībai? Kurš no tiem patiesībā patērē mazāk enerģijas?

Dažādu apgalvojumu un mītu par to, kas ir labāk un kas sliktāk, ir ārkārtīgi daudz, taču to, kā tad īsti ir patiesībā, mums palīdz saprast kvalitatīvi veikts produkta dzīves cikla novērtējums.

Produkta dzīves cikla novērtējums (angliski – life cycle assessment vai LCA) ir zinātniska metode, kas ļauj visaptveroši novērtēt produkta ietekmi uz apkārtējo vidi, dabas resursiem un cilvēka veselību. Pilns dzīves cikla novērtējums apskata šīs ietekmes „no šūpuļa līdz kapam”, proti, no visu nepieciešamo izejvielu ieguves līdz pat tam, kas un kā notiek ar produktu, kad tas beidzis kalpot un kļuvis par atkritumu.

Tējas dzīves cikls

Dalies