Kas ir ekomarķējums?

Papīra ekomarķējums

Arvien vairāk šķietami „zaļu” produktu parādās veikalu plauktos. Kā pircējs var zināt, vai produkta ražotāja vai pārdevēja apgalvojumi par “zaļumu“ ir patiesi? Kas tad īsti ir „zaļš” produkts?

Pilnīgi „zaļš” var būt tikai tas, kas palicis dabā un ko mēs neesam pārvērtuši produktā. Lielāku vai mazāku ietekmi uz vidi atstāj ikviens produkts, jo ražošanai bija jāiegūst un jāapstrādā izejvielas, jāpatērē enerģija, tas bija jātransportē un jāuzglabā. Tomēr, mēs varam izvēlēties produktus ar ievērojami mazāku ietekmi uz vidi. Kā tas ir iespējams, ja papētot produktu sastāvu, var šķist, ka ir jābūt ķīmiķim, lai nopirktu veselīgu maltīti vai sagādātu videi un cilvēka veselībai draudzīgākus līdzekļus mājas tīrīšanai?

Stāvot veikalā pie plaukta, mums parasti nav ne laika, ne iespēju, lai patiešām pārbaudītu katru produktu un novērtētu, cik labs vai slikts tas ir videi un mums. Tāpēc mēs bieži vien paļaujamies uz kādu vienkāršu apgalvojumu (Videi draudzīgs! Dabiskas sastāvdaļas! Bez e-vielām!) vai kādu vizuālu norādi (zaļu lapiņu vai laimīgu zvēriņu). Taču būsim uzmanīgi!

Kā atpazīt produktus ar mazāku ietekmi uz vidi?

Visdrošākā metode ir izvēlēties produktus ar uzticamu ekomarķējumu. Ekomarķējums norāda produkta (vai pakalpojuma) vides priekšrocības salīdzinot ar citiem līdzīgiem produktiem, ņemot vērā produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā. To piešķir no ražotāja neatkarīga trešā puse, ja produkts atbilst noteiktiem vides kritērijiem.

Tiesības lietot ekomarķējumu piešķir ekomarķējuma programmas īpašnieks, ņemot vērā, vai ir ievēroti noteiktie kritēriji. Ekomarķējuma programma parasti ir neatkarīga organizācija, bet dažkārt arī valsts iestāde. Tā kopā ar nozares ekspertiem izstrādā prasības, kas ir augstākas par likumā noteiktajām minimālajām prasībām un kas ir jāizpilda produktam, lai to varētu marķēt ar šo marķējumu.

Lai saņemtu ekomarķējuma izmantošanas tiesības, ražotājs iesniedz dokumentus, kas apliecina produkta atbilstību prasībām. Tiek pārbaudīti dokumenti, kā arī uzņēmums tiek auditēts klātienē, tiek iesniegti arī neatkarīgu testu rezultāti. Ja produkts atbilst kritērijiem un atļauja izmantot šo zīmi ir izsniegta, ražotājs nedrīkst mainīt produkta īpašības vai sastāvdaļas. Sertifikācija ik pēc laika ir jāatjauno.

Pārtikas ekomarķējums

Labo praksi ekomarķējumiem nosaka standarts ISO 14024:2018 Vides marķējumi un deklarācijas. Pirmā tipa vides marķējumi. Principi un procedūras. Vispopulārākie ekomarķējumi Baltijas valstīs ir Ziemeļu gulbis (1. attēls), ES ekomarķējums (2. attēls) un Zilais enģelis (3. attēls). Šie marķējumi atbilst ISO 14024 standartam.

Ekomarķējuma organizāciju tīkls (Global Ecolabelling Network (GEN)) ir starptautiski atzīta pasaules vadošo ekomarķējuma organizāciju bezpeļņas asociācija. Globālā ekomarķējuma tīkla biedri ir tikai tās ekomarķējuma shēmas, kas atbilst ISO 14024 standartam, tāpēc organizācijas tīmekļa vietne arī ir uzticams avots ekomarķējumu izvēlei un pārbaudei.

Saprast, vai Tavai ādai un videi draudzīgāks būs propilēnglikols, alantoīns vai izopropilstearāts būs grūti, taču iegaumēt dažas biežāk sastopamās, uzticamās ekomarķējuma zīmes, kas patiešām apstiprina mazāku ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, var ikviens.

Skaties EKOMARĶĒJUMA ZĪMJU GIDU!

Dalies