Kas ir pašdeklarācijas?

Pašdeklarācija ir paša ražotāja izteikts apgalvojums par produkta īpašībām un vides sniegumu.

Attiecībā uz pārtikas precēm vārdus “ekoloģisks”, “organisks” un “bioloģisks” var izmantot tikai sertificētu bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķējumā . Citu, nepārtikas preču ražotājs drīkst arī pats saviem vārdiem informēt par produktu “zaļumu”, taču šī informācija nedrīkst būt maldinoša.

Eiropas Komisija ir izdevusi labās prakses vadlīnijas jeb ieteikumus pašdeklarāciju veidotājiem. Apgalvojumiem jābūt:

  • precīziem un konkrētiem – vārdi „zaļš”, „videi draudzīgs”, „dabisks” u. tml. ir pārāk plaši un nekonkrēti, tāpēc tādus nevajadzētu lietot;
  • pamatotiem un pārbaudāmiem – apgalvojuma pamatojumam ir jābūt pieejamam ikvienam pēc pieprasījuma;
  • balstītiem uz zinātnisku metodoloģiju;
  • jāņem vērā visi būtiskie produkta (vai pakalpojuma) dzīves cikla aspekti.

Tirgus pētījumi citās valstīs liecina, ka vairāk kā 90% produktu, kas tiek reklamēti kā „zaļi”, satur arī maldinošu informāciju. Arī mūsu veikalu plauktos ir gana daudz piemēru vispārīgiem, nepārbaudāmiem apgalvojumiem, piemēram „videi draudzīgs” un „dabisks”. Tā kā pašdeklarāciju patiesums balstās tikai uz paša ražotāja sirdsapziņu un ieteikumiem par labo praksi, iesakām pārlieku uz šiem apgalvojumiem nepaļauties. Tā vietā labāk izvēlēties produktus ar zināmu un uzticamu ekomarķējuma zīmi.

Skaties EKOMARĶĒJUMA ZĪMJU GIDU!

Dalies