Pārtikas produkti

pārtika
17.09.2015

Ietekme uz vidi
Latvijā mēs pārtikai tērējam no vienas piektdaļas līdz pat trešdaļai savu ienākumu. Pārtikas saražošana, piegāde un atkritumu pārstrāde rada 20-30% no visām mūsu patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi (EIPRO, 2006).

 • Pārtikas ražošanai ir būtiska ietekme uz klimata pārmaiņām, it īpaši dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai, kā arī augļu un dārzeņu importēšanai no tālām zemēm un to audzēšanai ar fosilajiem resursiem apsildāmās siltumnīcās.
 • Lai iegūtu lauksaimniecības zemi pārtikas ražošanai, izcērt mežus, samazinot bioloģisko daudzveidību. Intensīvā lauksaimniecība degradē augsni, kā rezultātā tiek izcirstas atkal jaunas mežu platības.
 • Lauksaimniecībā izmantotie minerālmēsli izraisa līdz pat 50% eitrofikācijas, kas ir ūdenstilpņu pārmērīga bagātināšanās ar barības vielām, kas savukārt veicina aļģu attīstību, skābekļa daudzuma samazināšanos ūdenstilpnē un sugu bojāeju.
 • Lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi kaitē bioloģiskajai daudzveidībai, īpaši apputeksnētājiem – bitēm.
 • Citās zemēs antibiotikas lopkopībā ir atļauts izmantot plašāk, tādējādi veidojas mikroorganismu noturība pret antibiotikām, kas ir nopietna mūsdienu problēma.

Ietekme uz veselību

 • Lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi kaitē zemnieku veselībai.
 • Lai gan tiek uzskatīts, ka produktos palikušās pesticīdu atliekvielas, kas nepārsniedz maksimālās koncentrācijas, ir drošas, tomēr aug to pētījumu skaits, kas norāda, ka veselībai labvēlīgāka tomēr ir pārtika BEZ pesticīdu atliekām (Eiropā pesticīdu atliekas ir konstatējamas 45% pārtikas).

Kā izvēlēties?

 • Izvēlies vietēji audzētu pārtiku atbilstoši sezonai.
 • Dod priekšroku augu valsts produktiem un samazini dzīvnieku izcelsmes produktus savā ēdienkartē.
 • Izvēlies bioloģiski audzētus produktus.
 • Apzini iespējas produktus pirkt no vietējiem ražotājiem, piemēram, caur tiešā pirkšanas grupām (saite).

EIROPAS KOMISIJAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZĪME - ekomarkejums.lv

EIROPAS KOMISIJAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZĪME

 • Netiek izmantoti pesticīdi, mākslīgie minerālmēsli un antibiotikas.
 • Netiek izmantoti ģenētiski modificētus organismi (ĢMO).
 • Dzīvnieki jūtas labāk – tiek ievēroti stingri dzīvnieku labturības noteikumi.
 • Ir noteikti stingri ierobežojumi pārtikas piedevām un apstrādei.
 • Ražojumi saņem sertifikātu tikai pēc rūpīgas neatkarīga auditora pārbaudes (un reizi gadā tiek veikta kontrole).

Citas ekomarķējuma zīmes

Ekoprodukts - ekomarkejums.lv

Lietusmežu alianses zīme - ekomarkejums.lv

icea

Soil Association - ekomarkejums.lv

BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv