Papīra izstrādājumi

papīra izstrādājumi
18.09.2015

Ietekme uz vidi

 • Papīra ražošanā vides piesārņojums galvenokārt rodas no celulozes sagatavošanas un balināšanas procesiem, lietotajām kaitīgajām vielām nokļūstot upēs.
 • Papīra ražošanā nepieciešams arī liels daudzums enerģijas un ūdens.
 • Mežistrādes ietvaros notiek mežu izciršana, dzīvnieku, putnu un citu dzīvo organismu dzīvotņu iznīcināšana, kaitēkļu apkarošanai tiek izmantoti biocīdi, kas nodara kaitējumu arī citiem dzīvajiem organismiem.

Ietekme uz veselību

 • Papīra ražotnēs izmanto daudz toksisku vielu – ja nav noteiktas pietiekami augstas darba drošības prasības (vai tās netiek ievērotas), šīs vielas var ievērojami kaitēt šajās ražotnēs strādājošo veselībai.

Kā izvēlēties?

 • Pirms kaut ko izdrukā, apdomā, vai tas patiešām ir nepieciešams (varbūt pietiek ar dokumenta elektronisko versiju).
 • Izdrukā un raksti uz abām pusēm.
 • Izvēlies nebalinātu vai otrreiz pārstrādātu papīru.
 • Izvēlies papīru, kuru ražošanā izmantoti sertificēti kokmateriāli no mežsaimniecībām, kas rūpējas par meža atjaunošanu.
 • Šķiro papīra atkritumus un nodod tos pārstrādei.

Eiropas puķīte

 

 Eiropas Ekopuķīte

 

 • Papīrs iegūts no sertificētiem kokmateriāliem, kas saudzē dabas resursus (piemēram, mežsaimniecība ievēro koku atjaunotni).
 • Mazāks ūdens un gaisa piesārņojums papīra ražošanas procesā.
 • Stingri ierobežojumi īpaši kaitīgu vielu izmantošanai.

Citas ekomarķējuma zīmes

FSC - ekomarkejums.lv