OECOTEX

OECOTEX - ekomarkejums.lv
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilizstrādājumi

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kas ražoti bez cilvēkiem un videi īpaši kaitīgām vielām

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic OECOTEX auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, testējot sertificējamos produktus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
OECOTEX asociācija, kas apvieno 16 Eiropas un Japānas tekstilrūpniecības pētniecības institūtus

MĀJASLAPA
oeko-tex.com