NATRUE

NATRUE - ekomarkejums.lv
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Sertificēt produktus, kas atbilst augstiem vides un patērētāju aizsardzības standartiem, veicinot dabisku un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētiku

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic sadarbības partneru organizāciju auditori (trešās puses sertifikācija), izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (pārsvarā bioloģiskā lauksaimniecībā), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Prasības saudzīga resursu izmantošanai iepakojumam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Starptautiskas Dabiskās un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētikas asociācija, bezpeļņas organizācija

MĀJASLAPA
natrue.org