Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC)
30.05.2018

Apraksts

Marķējums attiecas tikai uz zvejniecībām, kas ir sertificētas saskaņā ar MSC Zivsaimniecības standartu, zinātniski pamatotu prasību kopumu ilgtspējīgai zvejai.

Shēmas specializācija

Baltās zivis (sertificē 45 % no pasaules balto zivju nozvejām) un mazās pelaģiskās zivis.