Latvijas ekoprodukts

Latvijas ekoprodukts
30.05.2018
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka produkts ir ražots Latvijā no Latvijas izejvielām. Šī zīme ir izmantojama tikai kopā ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī neatkarīgam auditoram apmeklējot saimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi: bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

MĀJASLAPA
lbla.lv/latvijas-ekoprodukts