Man šķiet, ka bioloģiskā lauksaimniecība man ļauj kļūt par labāku cilvēku

Kāpēc bioloģiskā lauksaimniecība? Tāpēc, ka, manuprāt, bioloģiskā lauksaimniecība spēj pabarot cilvēku, nodarot pēc iespējas mazāku kaitējumu dabai. Arī tāpēc, ka bioloģiskajiem zemniekiem ir jāizzina dabas procesi un tie ir jāizmanto pārtikas ražošanā. Un saikne ar dabu un tās izzināšana mani ir interesējusi vienmēr. Un tāpēc, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā nav vietas cilvēka radītām vielām, par kuru iedarbību gan uz cilvēku, gan citām dzīvajām radībām mums nav pilnīgu zināšanu. z/s “Priežukalns” nodarbojas ar bioloģisko biškopību un nepiesārņotas bišu ganības ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bioloģiskās biškopības produktu ražošanai. Mūsu dravas atrodas gan Beļavas mežos starp Mētrienu un Ļaudonu, kur dravu tuvumā esošās pļavas un nelielie tīrumi tiek apsaimniekoti ekstensīvi, gan Teiču dabas rezervāta ārējā aizsargjoslā, kur aizliegta toksisku ķīmisku vielas un produktu lietošana. Saimniekojot bioloģiski es rūpējos par to, lai maniem bērniem un mazbērniem būtu tīrs ūdens, gaiss un veselīga augsne. Lai viņi vasarās varētu priecāties par puķu daudzveidību, putnu dziesmām un tauriņu dejām. Es ticu, ka katram cilvēkam ir jādara tas, kas viņu padara par labāku cilvēku. Un man šķiet, ka bioloģiskā lauksaimniecība man ļauj kļūt par labāku cilvēku.

 Andrejs Briedis, zemnieku saimniecība “Priežukalns” 

Dalies