Kā izvēlēties produktus?

 • Pārtikas produkti

  Ietekme uz vidi
  Latvijā mēs pārtikai tērējam no vienas piektdaļas līdz pat trešdaļai savu ienākumu. Pārtikas saražošana, piegāde un atkritumu pārstrāde rada 20-30% no visām mūsu patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi (EIPRO, 2006).

  • Pārtikas ražošanai ir būtiska ietekme uz klimata pārmaiņām, it īpaši dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai, kā arī augļu un dārzeņu importēšanai no tālām zemēm un to audzēšanai ar fosilajiem resursiem apsildāmās siltumnīcās.
  • Lai iegūtu lauksaimniecības zemi pārtikas ražošanai, izcērt mežus, samazinot bioloģisko daudzveidību. Intensīvā lauksaimniecība degradē augsni, kā rezultātā tiek izcirstas atkal jaunas mežu platības.
  • Lauksaimniecībā izmantotie minerālmēsli izraisa līdz pat 50% eitrofikācijas, kas ir ūdenstilpņu pārmērīga bagātināšanās ar barības vielām, kas savukārt veicina aļģu attīstību, skābekļa daudzuma samazināšanos ūdenstilpnē un sugu bojāeju.
  • Lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi kaitē bioloģiskajai daudzveidībai, īpaši apputeksnētājiem – bitēm.
  • Citās zemēs antibiotikas lopkopībā ir atļauts izmantot plašāk, tādējādi veidojas mikroorganismu noturība pret antibiotikām, kas ir nopietna mūsdienu problēma.

  Ietekme uz veselību

  • Lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi kaitē zemnieku veselībai.
  • Lai gan tiek uzskatīts, ka produktos palikušās pesticīdu atliekvielas, kas nepārsniedz maksimālās koncentrācijas, ir drošas, tomēr aug to pētījumu skaits, kas norāda, ka veselībai labvēlīgāka tomēr ir pārtika BEZ pesticīdu atliekām (Eiropā pesticīdu atliekas ir konstatējamas 45% pārtikas).

  Kā izvēlēties?

  • Izvēlies vietēji audzētu pārtiku atbilstoši sezonai.
  • Dod priekšroku augu valsts produktiem un samazini dzīvnieku izcelsmes produktus savā ēdienkartē.
  • Izvēlies bioloģiski audzētus produktus.
  • Apzini iespējas produktus pirkt no vietējiem ražotājiem, piemēram, caur tiešā pirkšanas grupām (saite).

  EIROPAS KOMISIJAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZĪME - ekomarkejums.lv

  EIROPAS KOMISIJAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZĪME

  • Netiek izmantoti pesticīdi, mākslīgie minerālmēsli un antibiotikas.
  • Netiek izmantoti ģenētiski modificētus organismi (ĢMO).
  • Dzīvnieki jūtas labāk – tiek ievēroti stingri dzīvnieku labturības noteikumi.
  • Ir noteikti stingri ierobežojumi pārtikas piedevām un apstrādei.
  • Ražojumi saņem sertifikātu tikai pēc rūpīgas neatkarīga auditora pārbaudes (un reizi gadā tiek veikta kontrole).

  Citas ekomarķējuma zīmes

  Ekoprodukts - ekomarkejums.lv

  Lietusmežu alianses zīme - ekomarkejums.lv

  icea

  Soil Association - ekomarkejums.lv

  BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv


 • Sadzīves ķīmijas produkti

  Ietekme uz vidi

  • Sadzīves ķīmijas sastāvā esošās vielas nonāk atmosfērā (piemēram, šķīdinātāji dažādu līmju sastāvā) vai ūdenī (piemēram, ar tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem), pasliktinot gaisa kvalitāti un apdraudot dzīvos organismus upēs un jūrās.
  • Iepakojumam plaši izmanto plastmasu, ko ražo no neatjaunojamajiem fosilajiem resursiem (naftas un dabasgāzes), kas savukārt pārvēršas atkritumos, kuru noārdīšanai ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks.
  • Transportējot sadzīves ķīmijas produktus no ražošanas vietas uz pirkšanas vietu, tiek patērēta enerģija un rodas izplūdes gāzes.

  Ietekme uz veselību

  • Sadzīves ķīmijas sastāvā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas var kaitēt cilvēka veselībai gan akūti (izraisot alerģijas, apdegumus, saindēšanos), gan ilgtermiņā (izraisot vai pastiprinot astmu, izraisot endokrīnās sistēmas traucējumus).

  Kā izvēlēties?

  • Izvērtē, vai šie produkti tiešām ir vajadzīgi un vai tiem nav citas alternatīvas. (Varbūt varam iztikt, piemēram, bez aromatizētājiem un gaisa atsvaidzinātājiem?)
  • Vienmēr iepazīsties ar produkta izmantošanas noteikumiem un ievēro tos, tostarp glabā šos produktus bērniem neaizsniedzamā vietā.
  • Ievēro dozēšanas norādes.
  • Dod priekšroku produktiem, kas ražoti pēc iespējas tuvāk, tā samazinot resursu patēriņu un ietekmi, kas rodas produktus transportējot.
  • Dod priekšroku mazgāšanas līdzekļiem, kas ražoti no atjaunojamajiem resursiem un bioloģiskās lauksamniecības produktiem.
  • Izvairies no produktiem, kas satur īpaši nevēlamas vielas.
  • Nogādā iepakojumu pārstrādāšanai un izvēlies produktus otrreiz pārstrādātā iepakojumā.

  Ko Tev garantē Eiropas ekopuķīte? Eiropas Ekopuķīte

  • Mazāks ķīmisko vielu daudzums, un tās ir bioloģiski noārdāmas.
  • Stingri ierobežojumi vielām, kas kaitē Tavai vai ūdens organismu veselībai.
  • Mazāk iepakojuma.
  • Efektīva mazgāšana.

   

  Citas ekomarķējuma zīmes

  Zaļais gulbis

  Ecocert

  icea

  BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv

  ECOGARANTIE - ekomarkejums.lv


 • Apģērbs

  Ietekme uz vidi

  • Augu vai dzīvnieku izcelsmes tekstilšķiedru (piemēram, kokvilnas) audzēšanai izmanto pesticīdus un minerālmēslus, kas piesārņo vidi, kaitējot gan augiem, gan dzīvniekiem.
  • Tekstilmateriālu apstrādes procesos (šķiedras ieguvē, krāsošanā, gala apstrādē) izmanto daudz dažādu ķīmisku vielu, tostarp pat videi un cilvēka veselībai ļoti kaitīgas vielas.
  • Krāsvielas un citas gala apstrādei izmantotās vielas var izdalīties produkta lietošanas laikā, tādējādi ietekmējot organismu ilgtermiņā, kā arī nonākot ūdens vidē.
  • Kaitīgās vielas, ko izmanto ķīmiskajās tīrītavās, nodara kaitējumu gan videi, gan tajās strādājošo darbinieku veselībai.

  Ietekme uz veselību

  • Augu vai dzīvnieku izcelsmes tekstilšķiedru (piemēram, kokvilnas) audzēšanai izmanto pesticīdus, kuru sastāvā esošās vielas kaitē arī pašiem zemniekiem.
  • Ja tekstilmateriālu apstrādes procesos (šķiedras ieguvē, krāsošanā, gala apstrādē) neievēro darba drošību, tiek būtiski apdraudēta strādājošo veselība.
  • Krāsvielas un citas gala apstrādei izmantotās vielas var izdalīties produkta lietošanas laikā, tādējādi ietekmējot organismu ilgtermiņā, kā arī nonākot ūdens vidē.
  • Kaitīgās vielas, ko izmanto ķīmiskajās tīrītavās, nodara kaitējumu gan videi, gan tajās strādājošo darbinieku veselībai.

  Kā izvēlēties?

  • Dod priekšroku produktiem, kas ražoti, ievērojot vides un cilvēku drošības prasības.
  • Iegādājies kvalitatīvu apģērbu, ko esi gatavs valkāt ilglaicīgi.
  • Attīsti imunitāti pret modes diktātu, kas prasa mainīt apģērbu katru sezonu – tā vietā izveido savu stilu.
  • Iegādājies apģērbu, ko nevajag tīrīt ķīmiskajā tīrītavā.

  Ko Tev garantē Eiropas ekopuķītes zīme?

  • Tiek radīts mazāks vides piesārņojums ražošanas procesā un mazāks kaitējums strādājošo veselībai.
  • Produkts nesatur kaitīgas vielas, kas var kaitēt Tavai veselībai vai videi.
  • Produkts ir izturīgs un kvalitatīvs, tam piemīt lielāka izturība pret saraušanos un noturīgāka krāsa.

  Eiropas Ekopuķīte

  Citas ekomarķējuma zīmes

  Global Organic Textile Standard - ekomarkejums.lvOECOTEX - ekomarkejums.lv

  Zaļais gulbis

  BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv


 • Kosmētiskie līdzekļi

  Ietekme uz vidi

  • Mikroplastikāts jeb mikrogranulas, kas tiek pievienotas skrubjiem, zobu pastām un citiem produktiem, nopietni apdraud jūru un okeānu ekosistēmas, jo, šos produktus noskalojot, mikrogranulas nonāk notekūdeņu sistēmā un tālāk – jūrā.
  • Konservanti un smaržvielas, kas ir kosmētisko līdzekļu sastāvā, var kaitēt ūdens organismiem.
  • Ja kosmētiskos līdzekļu izejvielas tiek iegūtas no lauksaimniecības, ietekme uz vidi ir līdzīga kā pārtikas produktiem.
  • Iepakojumam plaši izmanto plastmasu, ko ražo no neatjaunojamajiem fosilajiem resursiem (naftas un dabasgāzes), kas savukārt pārvēršas atkritumos, kuru noārdīšanai ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks.
  • Transportējot kosmētikas produktus no ražošanas vietas uz pirkšanas vietu, tiek patērēta enerģija un rodas izplūdes gāzes.

  Ietekme uz veselību

  • Kosmētisko produktu sastāvā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas var kaitēt cilvēka veselībai gan akūti (izraisot alerģijas), gan ilgtermiņā (izraisot vai pastiprinot astmu, izraisot endokrīnās sistēmas traucējumus).

  Kā izvēlēties?

  • Pārdomā, kuri produkti Tev patiešām ir vajadzīgi (piemēram, bez mitrajām salvetēm ikdienā var lieliski iztikt).
  • Dod priekšroku kosmētiskajiem līdzekļiem, kas tiek ražoti no bioloģiskās lauksamniecības produktiem.
  • Izvairies no produktiem, kas satur īpaši nevēlamas vielas.
  • Nogādā iepakojumu pārstrādāšanai un izvēlies produktus otrreiz pārstrādātā iepakojumā.

  Ekomarķējuma zīmes

  Cosmos

   

   

  NATRUE - ekomarkejums.lv

  BDIH - ekomarkejums.lv

  COSMEBIO - ekomarkejums.lv

  ECOGARANTIE - ekomarkejums.lv

  Ecocert

  Zaļais gulbis

  icea

  Soil Association - ekomarkejums.lv

  BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv


 • Būvmateriāli

  Ietekme uz vidi
  Tā kā būvmateriālu klāstā ietilpst ļoti daudz un dažādas preču grupas, ietekme uz vidi būtu jāapskata katrai produktu grupai atsevišķi. Eiropas puķītes ekomarķējuma zīme ir pieejama grīdas segumiem, krāsām un lakām, savukārt Ziemeļu gulbis piedāvā kritērijus plašākam celtniecības produktu klāstam.

  Ietekme uz veselību lietošanas laikā:

  • Iespējama nelabvēlīga ietekme uz ēku lietotāju veselību, ko rada veselībai bīstamas vielas saturoši būvniecības materiāli un to izgarojumi ēkas ekspluatācijas laikā.

  Kā izvēlēties?

  • Ja iespējams, izvēlies vietējas izcelsmes būvmateriālus, lai samazinātu pārvadāšanas radīto piesārņojumu.
  • Izvēlies materiālus ar mazāku kaitīgo vielu saturu.
  • Izvēlies materiālus, kuru ražošanā izmantoti atjaunīgie dabas resursi.
  • Izvēlies tādus ražotājus, kas garantē ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu (piemēram, kokmateriāli nāk no mežsaimniecībām, kas ievēro koku atjaunotni).

  Eiropas Ekopuķīte
  Eiropas puķīte

  • Izejvielas iegūtas tādās ražotnēs, kas garantē ilgtspējīgu attieksmi pret dabas resursiem (piemēram, kokmateriāli nāk no mežsaimniecībām, kas ievēro koku atjaunotni).
  • Mazāks enerģijas patēriņš produkta ražošanai.
  • Stingri ierobežojumi tādu vielu saturam un emisijām no produkta lietošanas laikā, kas varētu kaitēt cilvēkam vai apkārtējai videi.
  • Augstas prasības produkta kvalitātei un izturībai.
  • Iepakojums ražots no pārstrādājamiem materiāliem vai ir pārstrādājams.

  Līdzīgas prasības produktiem ir arī Ziemeļu gulbja ekomarķējuma zīmei.

  Citas ekomarķējuma zīmes

  Zaļais gulbis


 • Papīra izstrādājumi

  Ietekme uz vidi

  • Papīra ražošanā vides piesārņojums galvenokārt rodas no celulozes sagatavošanas un balināšanas procesiem, lietotajām kaitīgajām vielām nokļūstot upēs.
  • Papīra ražošanā nepieciešams arī liels daudzums enerģijas un ūdens.
  • Mežistrādes ietvaros notiek mežu izciršana, dzīvnieku, putnu un citu dzīvo organismu dzīvotņu iznīcināšana, kaitēkļu apkarošanai tiek izmantoti biocīdi, kas nodara kaitējumu arī citiem dzīvajiem organismiem.

  Ietekme uz veselību

  • Papīra ražotnēs izmanto daudz toksisku vielu – ja nav noteiktas pietiekami augstas darba drošības prasības (vai tās netiek ievērotas), šīs vielas var ievērojami kaitēt šajās ražotnēs strādājošo veselībai.

  Kā izvēlēties?

  • Pirms kaut ko izdrukā, apdomā, vai tas patiešām ir nepieciešams (varbūt pietiek ar dokumenta elektronisko versiju).
  • Izdrukā un raksti uz abām pusēm.
  • Izvēlies nebalinātu vai otrreiz pārstrādātu papīru.
  • Izvēlies papīru, kuru ražošanā izmantoti sertificēti kokmateriāli no mežsaimniecībām, kas rūpējas par meža atjaunošanu.
  • Šķiro papīra atkritumus un nodod tos pārstrādei.

  Eiropas puķīte

   

   Eiropas Ekopuķīte

   

  • Papīrs iegūts no sertificētiem kokmateriāliem, kas saudzē dabas resursus (piemēram, mežsaimniecība ievēro koku atjaunotni).
  • Mazāks ūdens un gaisa piesārņojums papīra ražošanas procesā.
  • Stingri ierobežojumi īpaši kaitīgu vielu izmantošanai.

  Citas ekomarķējuma zīmes

  FSC - ekomarkejums.lv


Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ķīmisko piesārņojumu un citas vides un veselības problēmas tiešā vai netiešā veidā virza mūsu patēriņš – tas, ko un cik daudz pērkam, ko un kā lietojam – tāpēc mūsu izvēlēm ir lielāka ietekme nekā pirmajā brīdī varētu šķist.

Paši produkti var saturēt un lietošanas laikā izdalīt cilvēka organismam nevēlamas vielas, tādējādi negatīvi ietekmējot mūsu veselību. Piemēram, kosmētiskos līdzekļus šobrīd var ražot noslēgtos reaktoros, kas ražošanas procesā ļauj samazināt emisijas līdz minimumam. Negatīvās sekas var parādīties arī vēlāk, ja produkta sastāvā esošās vielas mums izraisa alerģiju vai piesārņo vidi.

Izvēloties produktus pārdomātāk, mēs varam samazināt gan ietekmi uz vidi, gan iespējamo kaitējumu savai veselībai, kā arī apdomīgāk izlietot savu naudu. Kā tad izvēlēties atbildīgi? Ko ņemt vērā izvēloties? Un kā var palīdzēt ekomarķējums?