ICEA

03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika, kosmētika un mazgāšanas līdzekļi

MĒRĶIS
Sertificēt uzņēmumus, kas darbojas saskaņā ar dabu un cilvēku, respektējot darbinieku drošību un patērētāju tiesības.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ICEA auditori, izvērtējot ražotāja iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni, un testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav; ir prasības iepakojuma otrreizējai izmantošani.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
ICEA, Neakarīgas sabiedriskas organizācija: Vides un ētiskās sertifikācijas institūts, Itālija, ko nodibinājušas vairākas bio-lauksaimnieku, ražotāju un paterētāju NVO

MĀJASLAPA
icea.info