GOTS (Global Organic Textile Standard)

03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilšķiedras, audumi, to izstrādājumi.

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kam izejvielas nāk no bioloģiskās lauksaimniecībs, un kas ražoti vidi saudzīgā un sociāli atbildīgā veidā.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic GOTS un partnerorganizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Globālā Bioloģiskās lauksaimniecības tekstilizstrādājumu standarta starptautiskā darba grupa, ko izveidojušas vairākas zināmas NVO.

MĀJASLAPA
global-standard.org