ES bioloģiskās lauksaimniecības logo

ES bioloģiskās lauksaimniecības logo
30.05.2018
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika un citi bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz ekoloģiski tīru pārtiku un dzērieniem.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot saimniecību, ražotni, kā arī testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
ec.europa.eu/news/agriculture