EU Ecolabel

Eiropas Ekopuķīte
04.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti; absorbējošie higiēnas produkti; tekstil-izstrādājumi, apavi; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avoti, siltumsūkņi; grīdu segumi; koka mēbeles, dārzkopības produkti; ūdens sildītāji; eļļas, smērvielas; gultas matrači; santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi; pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un apdrukāta u.c. papīra izstrādājumi

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ES dalībvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.
Augstas prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā. Augstas prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel