Ecogarantie®

03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, jūras sāls

MĒRĶIS
Palīdz patērētājiem atpazīt produktus, kas ražoti videi saudzīgā un ilgtspējīgā veidā, kā arī izvēloties videi un cilvēkam nekaitīgas sastāvdaļas.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi (trešās puses) auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Beļģijas Nacionālā Starpnozaru bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju un pārstrādātāju savienība (Probila-Unitrab) zīme

MĀJASLAPA
ecogarantie.eu