Ecocert

03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētikas līdzekļi, mazgājamie un tīrīšanas līdzekļi.

MĒRĶIS
Veicināt bioloģisko lauksaimniecību un videi saudzīgu ražošanas praksi, ļaujot patērētājam atpazīt šādi ražotus produktus.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ECOCERT auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu:sertificējamo produktu ražojošam uzņēmumam nepieciešams izstrādāt enerģijas taupības plānu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Neatkarīga sertifikācijas organizācija, ko sākotnēji izveidoja franču agronomi

MĀJASLAPA
ecocert.com