Būvmateriāli

būvniecības atkritumi
18.09.2015

Ietekme uz vidi
Tā kā būvmateriālu klāstā ietilpst ļoti daudz un dažādas preču grupas, ietekme uz vidi būtu jāapskata katrai produktu grupai atsevišķi. Eiropas puķītes ekomarķējuma zīme ir pieejama grīdas segumiem, krāsām un lakām, savukārt Ziemeļu gulbis piedāvā kritērijus plašākam celtniecības produktu klāstam.

Ietekme uz veselību lietošanas laikā:

  • Iespējama nelabvēlīga ietekme uz ēku lietotāju veselību, ko rada veselībai bīstamas vielas saturoši būvniecības materiāli un to izgarojumi ēkas ekspluatācijas laikā.

Kā izvēlēties?

  • Ja iespējams, izvēlies vietējas izcelsmes būvmateriālus, lai samazinātu pārvadāšanas radīto piesārņojumu.
  • Izvēlies materiālus ar mazāku kaitīgo vielu saturu.
  • Izvēlies materiālus, kuru ražošanā izmantoti atjaunīgie dabas resursi.
  • Izvēlies tādus ražotājus, kas garantē ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu (piemēram, kokmateriāli nāk no mežsaimniecībām, kas ievēro koku atjaunotni).

Eiropas Ekopuķīte
Eiropas puķīte

  • Izejvielas iegūtas tādās ražotnēs, kas garantē ilgtspējīgu attieksmi pret dabas resursiem (piemēram, kokmateriāli nāk no mežsaimniecībām, kas ievēro koku atjaunotni).
  • Mazāks enerģijas patēriņš produkta ražošanai.
  • Stingri ierobežojumi tādu vielu saturam un emisijām no produkta lietošanas laikā, kas varētu kaitēt cilvēkam vai apkārtējai videi.
  • Augstas prasības produkta kvalitātei un izturībai.
  • Iepakojums ražots no pārstrādājamiem materiāliem vai ir pārstrādājams.

Līdzīgas prasības produktiem ir arī Ziemeļu gulbja ekomarķējuma zīmei.

Citas ekomarķējuma zīmes

Zaļais gulbis