Bra Miljöval

BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Zaļā enerģija un biodegviela, pārtikas produkti, sadzīves ķīmijas līdzekļi, kosmētiskie līdzekļi, tekstilizstrādājumi, apdrošināšana, pasažieru un kravu pārvadājumi, centralizētā ūdens un siltumapgāde, apdrošināšana

MĒRĶIS
Dabas aizsardzība un ilgtspējīgs patēriņš. Palīdz atrast patērētājiem produktus, kas mazāk kaitē videi.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic SCCN auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: ļoti augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: ir, piemēram, prasības transportam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Sabiedriska, neatkarīga bezpeļņas organizācija: Zviedru Dabas aizsardzības biedrība, SCCN

MĀJASLAPA
naturskyddsforeningen.se