The Blue Angel

der blaue engel
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
120 produktu grupas

NOSACĪJUMI

Pirmais ekomarķējums pasaulē, kopš 1978.gada. Uz dažādām preču grupām marķējums var atšķirties. Tas ir uzticams marķējums, kas norāda, piedāvāto preču un pakalpojumu ietekme uz vidi ir mazāka kā citiem produktiem šajā preču grupā. Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, lietošanā un pārstrādē.

  • Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
  • Pasaules ekomarķējuma tīkla (GEN – Global Eco-labeling Network) dalībnieks.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
German Federal Environment Agency

MĀJASLAPA
blauer-engel.de