Mīts Nr.7 Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir mazāka ražība, tas nozīmē – drauds bioloģiskajai daudzveidībai papildu zemes platību dēļ, kā arī vairāk ogļskābās gāzes un nitrātu emisiju uz vienu produkcijas vienību

Jā, bioloģiskajā lauksaimniecībā ražība ir zemāka. Dažādām kultūrām tā, protams, atšķiras, bet vidēji bioloģiskajās saimniecībās ražība sasniedz tikai 80% no intensīvās lauksaimniecības ražības. Tomēr šī saimniekošana ir krietni saudzīgāka pret bioloģisko daudzveidību – apkārtnē būs vairāk putnu, kukaiņu un citu dzīvnieku, kurus nenomāc monokultūras un pesticīdi.

Šādu apgalvojumu autori neņem vērā to, ka atšķirīgās saimniekošanas metodes nozīmē arī atšķirīgas kaitīgo vielu emisijas, piemēram, bioloģiskajā lauksaimniecībā no augsnes mazāk izskalojas barības vielas. Šobrīd ir pārāk maz pētījumu par to, kā atšķirīgās saimniekošanas metodes ietekmē kaitīgo vielu izplūdi vidē, bet nav iemesla teikt, ka bioloģiskā saimniekošana rada vairāk emisiju. Turklāt mums ir ļoti lielas rezerves, proti, daudz pārtikas – pat trešo daļu! – mēs izmetam atkritumos, turklāt pārāk aizraujamies ar dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuru ražošana patērē krietni vairāk resursu nekā augu izcelsmes produktu saražošana. Šādu apgalvojumu autori arī ignorē kaitējumu, ko bioloģiskajai daudzveidībai un videi nodara pesticīdi.

Lasi tālāk:

Dalies