Mīts Nr.6  Pesticīdus atļauts lietot tikai tad, ja tie nekaitē videi, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Šis ir visvārgākais apgalvojums. Pirmkārt, ir grūti aprēķināt drošas normas pesticīdu atliekvielām produktos (pārlasi 5. punktu). Otrkārt, izrādās, atļauju izdošanas procesā visai pavirši tiek vērtēta miglošanas ietekme uz apkārtnes iedzīvotājiem. Te metodika ir tikai zīdaiņa autiņos, tāpēc gandrīz vienīgās aizsargjoslas, ko atradīsiet lielākajā daļā pesticīdu atļauju, būs aizsargjoslas ūdeņu aizsardzībai (par pesticīdu ietekmi uz ūdens organismiem mēs zinām daudz vairāk). Attiecībā uz aizsargjoslām iedzīvotāju vai dzīvnieku aizsardzībai – nekā. Spriežot par bēdīgi slavenā glifosāta atļauju, vērtētāji secināja, ka pietrūkst datu par tā izplatību vidē – lai gan tas ir visvairāk tirgotais herbicīds. Taču bez šādiem datiem nevar spriest par ietekmi.

Dalies