Bio-Siegel, Vācija

30.05.2018
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Vācijas bioloģiskās lauksaimniecības marķējums, izmanto kopā ar  Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Marķējums apliecina atteikšanos no ĢMO, minerālmēslojuma un ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, aizliegumu apstarot produktus; lopkopībā tā apzīmē nekaitīgas barības izmantošanu dzīvnieku ēdināšanā, nelietojot antibiotikas un augšanas stimulatorus. Produkta sastāvā ir ne mazāk kā 95% bioloģiski iegūtu sastāvdaļu. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts kaitējums apkārtējai videi.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
EU Organic Farming Regulation

MĀJASLAPA

oekolandbau.de/bio-siegel/