BDIH

BDIH - ekomarkejums.lv
03.09.2015
Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Zīme apliecina, ka kosmētika ražota, ievērojot stingras prasības izejvielu izcelsmei un īpašībām, kā arī procesiem.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic BDIH auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi, ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
BDIH, Farmaceitisko līdzekļu, veselības kopšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, pārtikas piedevu ražotāju un izplatītāju asociācija

MĀJASLAPA
bdih.de