Author Archives for Jana Simanovska

July 11, 2018 2:22 pm Published by Leave your thoughts

PAN-Eiropa (Pesticīdu rīcības tīkls) šodien publicē savu atjaunināto izdevumu par alternatīvām glifosātam. Šis izdevums ir PAN-Eiropas pienesums Francijas aizsāktajās vairāku...


EUCEB marķējums

November 15, 2017 7:49 am Published by Leave your thoughts

Atbilde uz saņemto jautājumu: “Vai attēlā redzamais ir ekomarķējums? Jeb atbilst EN 14024 prasībām?” Attēlā redzamais marķējums nav ekomarķējums. Tas...