11.07.2018

PAN-Eiropa (Pesticīdu rīcības tīkls) šodien publicē savu atjaunināto izdevumu par alternatīvām glifosātam. Šis izdevums ir PAN-Eiropas pienesums Francijas aizsāktajās vairāku dalībvalstu sarunām ar mērķi pakāpeniski atteikties no glifosāta, aizstājot to ar videi draudzīgākām alternatīvām.

Līdztekus nākamās nedēļas ES lauksaimniecības ministru sanāksmei, kas notiks  otrdien 16. jūlijā, Francijas delegācija tiksies ar līdzīgi domājošu valstu delegācijām, lai pārrunātu glifosāta lietošanas pārtraukšanu un alternatīvu veicināšanu. PAN-Eiropa atzinīgi vērtē šo soli un vēlas izmantot to kā iespēju, lai  pievērstu uzmanību savam atjauninātajam  izdevumam par metodēm nezāļu apkarošanā, kas ir alternatīvas glifosātam un citiem herbicīdiem.

Pagājušā gada decembrī, pēc glifosāta lietošanas atļaujas paildzināšanas, Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, Slovēnijas, Maltas un Grieķijas ministri  uzrakstīja vēstuli Eiropas Komisijai, lūdzot “sagatavot rīcības plānu glifosāta izmantošanas pārtraukšanai, tostarp, lauksaimnieku atbalstam pārejas procesā“. Francija paātrina glifosāta izmantošanas pārtraukšanas tempu. Izskatās, ka arī citas līdzīgi domājošās dalībvalstis nevēlas stāvēt malā, bet iesaistās, lai kopā spriestu par  turpmākajām darbībām un dalītos savās iecerās pārtraukt glifosāta “atkarību”.

PAN izdevums apliecina, ka jau šobrīd mums ir gan zināšanas, gan līdzekļi, lai mazinātu plaši izplatīto herbicīdu lietošanu. Izdevums sniedz pārskatu par dažādām bioloģiskajām un mehāniskajām metodēm, kas kombinācijā izmantojamas nezāļu kontrolē, iztiekot, tēlaini sakot, bez “ķīmiskās apšaudes”. Tas nozīmē pāreju no nezāļu pilnīgas iznīcināšanas, kas rezultējas bioloģiskās daudzveidības samazināšanā, līdz nezāļu kontrolei, kas atbilst Pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas direktīvas mērķiem.

“Pāreja uz videi saudzīgākām nezāļu kontroles sistēmām un glifosāta atkarības mazināšana ietver ne tikai glifosātu saturošo herbicīdu aizstāšanu ar mehāniskiem līdzekļiem vai citiem, mazāk kaitīgiem herbicīdiem, bet nozīmē arī atklāt vai no jauna atcerēties bioloģiskās lauksaimniecības ciklus un metodes, lai mācītos sadzīvot ar dabu, jauno izdevumu komentē Henriete Kristensena (Henriette Christensen), PAN Eiropas vadošā padomniece.