Izsludinām cenu aptauju

Izsludinām cenu aptauju pakalpojumam – mazo un vidējo uzņēmumu vides atbildības izpētei – pētījuma metodikas izstrādei un rezultātu izvērtēšanai projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174) ietvaros.

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit: Nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. janvāris

Piedāvājumu iesniegt līdz norādītajam termiņam: elektroniski uz e-pastu: info[at]ekodizains[dot]org

Papildu informācija: Jana Simanovska (tel. 29296999)

info (at) ekodizains.org

Biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”

www.ekodizains.org

www.ekomarkejums.lv

 

We announce the CALL FOR OFFERS for the consultancy services “Study of environmental responsibility of small and†medium†enterprises” in scope of the LIFE project “Baltic pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency” (LIFE Fit for REACH), Nr. LIFE14 ENV/LV/000174).

More information about the call can be found here: Nolikums

Deadline for submission: January 10, 2018

To submit the offer by the indicated deadline: electronically to the e-mail: info [at] ekodizains [dot] org

Further information: Jana Simanovsk, phone +371 29296999

info ( at ) ekodizains.org

Ecodesign Competence Center

www.ekodizains.org

www.ekomarkejums.lv

Cenu aptauja ir veiksmīgi noslēgusies un līgums ir noslēgts ar Igaunijas uzņēmumu  “HeiVäl”. The call for offers has been successfully completed and the contract has been awarded to the Estonian company “HeiVäl”.

Dalies