Balsojums par glifosāta atļaujas pagarināšanu uz pieciem gadiem

Šodien ES valdību apelācijas komitejā vairākums dalībvalstu nobalsoja par Komisijas priekšlikumu pagarināt glifosāta atļauju uz pieciem gadiem.

Par bija 18 dalībvalstis jeb 65,71%: BG, DE, CZ, DK, EE, IE, ES, LV, LT, HU, NL, PL, RO, SV, SK, FI, SE, Apvienotā Karaliste
Pret 9 dalībvalstis, jeb 32,26%: BE, EL, FR, HR, IT, CY, LU, MT, AT
Atturējās 1 dalībvalsts, 2,02%: PT

Trīs dalībvalstis, kas iepriekš atturējās (Polija, Bulgārija un Rumānija), jo uzskatīja, ka atjaunošanas periods ir pārāk īss, tomēr mainīja savu nostāju un nobalsoja par priekšlikumu.

Vācija, kas iepriekš atturējās, šoreiz balsoja par, bet bez Vācijas vides ministrijas atbalsta. Vācijas  vides ministre Barbara Hendricks uzsvēra, ka valdības lēmums balsot “par”  pieņemts bez viņas piekrišanas.

Neraugoties uz to, ka vairāk kā miljons Eiropas pilsoņu lūdza aizliegt glifosātu un Eiropas Parlaments ierosināja pakāpeniski atteikties no tā izmantošanas lauksaimniecībā un nekavējoties aizliegt dažus riskantākos izmantošanas veidus, šodienas balsojums atļaus šī pesticīda izmantošanu Eiropā turpmākos piecus gadus.

Organizācijas “PAN Europe” vides toksikoloģe Angeliki Lysimachou komentē šo balsojumu: “Lai gan tas varētu šķist uzlabojums salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu (atjaunot licenci uz  15 gadiem), tomēr tas neņem vērā eiropiešu bažas un nedod garantiju, ka iedzīvotāji un vide būs aizsargāti no šīs ķīmiskās vielas kaitīgās iedarbības. Šis lēmums kārtējo reizi atklāj skumjo patiesību, ka valstu valdības drīzāk aizsargās ļoti pelnošu pesticīdu nozari kā cilvēku un vides veselību.”

Ziņa sagatavota, izmantojot “PAN Europe” informāciju.

Dalies