Bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir īpaši vēlami maziem bērniem un grūtniecēm

Svaigi publicēts Eiropas Parlamenta uzdevumā veikts pētījums secina – bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir īpaši vēlami maziem bērniem un grūtniecēm. Atbilstoši Eiropas Pārtikas drošības iestādes vērtējumam, 45% pārtikas produktu Eiropas tirgū satur pesticīdu atliekvielas nosakāmā daudzumā, kas gan parasti nepārsniedz atļautās normas. Tomēr, mazi bērni un, īpaši, vēl nedzimušie bērni mātes miesās, ir krietni jūtīgāki pret pesticīdu ietekmi pat atļauto normu robežās kā līdz šim uzskatīts.

Pētījums atgādina, ka bioloģiskā lauksaimniecība vairāk izmanto profilaktiskos pasākumus augu aizsardzībā, tādēļ pesticīdu izmantošana ir reta, maksimāli izvairoties no pesticīdu iespējamā apdraudējuma cilvēku veselībai. Daži pesticīdi ir apstiprināti izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā atsevišķos slimību gadījumos, bet, ar dažiem izņēmumiem, tie ir maz toksiski. Rezultātā, bioloģiskās pārtikas patēriņš ievērojami samazina pesticīdu klātbūtni patērētāju uzturā, un arī ar to saistītos nevēlamās iedarbības riskus.

Autori arī secina: lai gan pesticīdi Eiropā pirms laišanas tirgū iziet visaptverošu riska novērtējumu, tajā vēl joprojām ir būtiski robi. Pastāv bažas, ka riska novērtējums var neņemt vērā epidemioloģisko pētījumus slēdzienus, piemēram, ignorējot pierādījumus par nelielu koncentrāciju fosfororganisko insekticīdu ietekmi uz bērnu kognitīvo attīstību, kas samazina bērnu IQ, tostarp, radot arī milzīgus ekonomiskus zaudējumus sabiedrībai.

Tomēr mūsu uzturā ļoti nepieciešami arī augļi un dārzeņi, lai gan tie varētu būt piesārņoti ar pesticīdu atliekvielām. Tāpēc pētnieki iesaka, īpaši, grūtniecēm un bērniem, tos izvēlēties no bioloģiskajām saimniecībām.

Pats pētījums: Human health implications of organic food and organic agriculture, Study, December 2016

Dalies