Aicinām pievienoties Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Ir jāreformē pesticīdu apstiprināšanas process!

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” pievienojas un aicina arī citus pievienoties Eiropas pilsoņu iniciatīvai: pagājušajā nedēļā visā Eiropā tiek sākta parakstu vākšana Eiropas Pilsoņu iniciatīvai aizliegt glifosātu. Tā ir galvenā aktīvā viela virknē nezāļu apkarošanas līdzekļu, no kuriem populārākais ir Monsanto RoundUp. Par iemesliem, kāpēc tas ir svarīgi, varat lasīt mūsu blogā. 
Eiropas Pilsoņu iniciatīvas petīciju atbalsta 30 organizācijas no 15 valstīm, tai skaitā Greenpeace, Pesticide Action Network, Corporate Europe Observatory un WeMove.EU. Latvijas pārstāvis šajā koalīcijā ir Latvijas Dabas fonds. Latvijā iniciatīvas atbalstam pievienojušās Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Latvijas Biškopības biedrība.
Organizācijas aicina Eiropas Komisiju aizliegt glifosātu, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procesu un noteikt obligātos termiņus pesticīdu izmantošanas samazināšanai Eiropas Savienībā.
2015. gadā Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra klasificēja glifosātu kā “iespējami kancerogēnu cilvēkiem”.
Eiropas Pilsoņu iniciatīva ir demokrātisks instruments, ar kura palīdzību Eiropas pilsoņi var nepastarpināti piedalīties ES politikas ietekmēšanā un veidošanā. Ja tiek savākti 1 000 000 parakstu, un tie nāk no vismaz septiņām dalībvalstīm, Eiropas Komisijai ir jāizstrādā likumdošanas priekšlikums glifosāta aizliegšanai Eiropā.
Eiropas komisija šo iniciatīvu reģistrēja 2017. gada 25. janvārī, nospraužot mērķi sasniegt miljons parakstus 2018. gada 25. janvārī. Taču tā kā Eiropas Komisija par glifosāta lietošanas apstiprinājuma atjaunošanu lems līdz 2017. gada beigām, parakstus nepieciešams savākt līdz vasaras sākumam. Pirmajā nedēļā visā Eiropā jau savākti 250 tūkstoši parakstu.

ES iedzīvotāji var parakstīties vietnē stopglyphosate.org vai arī parakstīšanās formā Latvijas Dabas fonda mājaslapā.

Dalies