Bioloģiskie produkti – daudz kas vairāk kā tikai labāki produkti mūsu vēderiem

Runājot par bioloģisko lauksaimniecību, visbiežāk dzirdam argumentu, ka tās labums slēpjas produktos bez pesticīdu atliekvielām. Kas, protams, ir taisnība, bet ļoti vienpusēja – jo lielākais ieguvums no bioloģiskās lauksaimniecības ir tīrāka vide, vairāk dzīvnieku un labāki darba apstākļi lauksaimniecībā strādājošiem – vairāk darba vietu un bez pesticīdu kaitējuma veselībai, jo to vietā nāk zināšanas. Arī pārskatot mītus par bioloģisko lauksaimniecību, vairums no tiem ir ļoti egocentriski un runā par mūsu vēderiem, mēģinot ignorēt to, kā mūsu – patērētāju – izvēles ietekmē mums vajadzīgo produktu ražotājus. Un cik daudz mēs par viņiem zinām?

Tāpēc mēs vēlējāmies savest kopā pārtikas ražotājus – zemniekus  – un patērētājus, tas ir jūs, un uzrunājam bioloģiskos zemniekus, lai viņi pastāsta mums, kāpēc ir izvēlējušies bioloģisko saimniekošanu. Paldies Ilzei un Jurim Lipskiem, Irinai Pētersonei, Ilonai Štasinskai, Aigai Lejai, un Aigaram Briedim par dalību! Lasiet, ko viņi stāsta!

 

ekokompcentrs_v3_5_1x1 ekokompcentrs_v3_4_1x1 ekokompcentrs_v3_3_1x1 ekokompcentrs_v3_1_1x1 ekokompcentrs_v3_2_1x1

Kampaņu “Atpazīsti eko” atbalsta Ziemeļu Ministru padomes grantu programma. Par kampaņas saturu atbild projekta vadītāji, un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

Dalies