Ekomarķējuma zīmju gids

Šajā lapā esam apkopojuši tās zīmes, kas atbilst labiem ekomarķējuma principiem:

  1. zīmes īpašnieks ir atpazīstama, no ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja neatkarīga organizācija;
  2. šīs zīmes prasības produktiem ir pieejamas, un ikviens var ar tām iepazīties;
  3. produkta atbilstību zīmes prasībām pārbauda zīmes īpašnieks vai neatkarīgs auditors, tostarp auditējot ražotni klātienē;
  4. prasību izstrādē izmantotas zinātniskas metodes, ietverot būtiskākos aspektus visā produkta dzīves ciklā.

Ja esat ievērojuši ekomarķējuma zīmi, kas gidā nav atrodama, aicinām to augšuplādēt. Mēs centīsimies izvērtēt tās “zaļumu”.

Ekomarķējumi

Ziemeļu gulbis Zaļais gulbis

Ziemeļu gulbis

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
63 produktu grupas

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas, organizējot arī sabiedrisko apsriešanu. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic attiecīgās Ziemeļvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: augstas visā produkta dzīves ciklā. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija, Ziemeļvalstu Ministru padome.

MĀJASLAPA
nordic-ecolabel.org


EU Ecolabel Eiropas Ekopuķīte

EU Ecolabel

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti; absorbējošie higiēnas produkti; tekstil-izstrādājumi, apavi; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avoti, siltumsūkņi; grīdu segumi; koka mēbeles, dārzkopības produkti; ūdens sildītāji; eļļas, smērvielas; gultas matrači; santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi; pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un apdrukāta u.c. papīra izstrādājumi

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ES dalībvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.
Augstas prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā. Augstas prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel


Ecogarantie®

Ecogarantie®

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, jūras sāls

MĒRĶIS
Palīdz patērētājiem atpazīt produktus, kas ražoti videi saudzīgā un ilgtspējīgā veidā, kā arī izvēloties videi un cilvēkam nekaitīgas sastāvdaļas.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi (trešās puses) auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Beļģijas Nacionālā Starpnozaru bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju un pārstrādātāju savienība (Probila-Unitrab) zīme

MĀJASLAPA
ecogarantie.eu


COSMEBIO COSMEBIO - ekomarkejums.lv

COSMEBIO

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Sertificēt produktus dabiskus un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes produktus, palīdzēt patērētājiem tos atpazīt

NOSACĪJUMI
Sadarbojas ar COSMOS standartu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Profesionālā dabiskas, ekoloģiskas un bioloģiskās lauksamniecības ražotāju asociācija

MĀJASLAPA
cosmebio.org


BDIH BDIH - ekomarkejums.lv

BDIH

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Zīme apliecina, ka kosmētika ražota, ievērojot stingras prasības izejvielu izcelsmei un īpašībām, kā arī procesiem.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic BDIH auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi, ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
BDIH, Farmaceitisko līdzekļu, veselības kopšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, pārtikas piedevu ražotāju un izplatītāju asociācija

MĀJASLAPA
bdih.de


NATRUE NATRUE - ekomarkejums.lv

NATRUE

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Sertificēt produktus, kas atbilst augstiem vides un patērētāju aizsardzības standartiem, veicinot dabisku un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētiku

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic sadarbības partneru organizāciju auditori (trešās puses sertifikācija), izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (pārsvarā bioloģiskā lauksaimniecībā), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Prasības saudzīga resursu izmantošanai iepakojumam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Starptautiskas Dabiskās un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētikas asociācija, bezpeļņas organizācija

MĀJASLAPA
natrue.org


Bra Miljöval BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv

Bra Miljöval

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Zaļā enerģija un biodegviela, pārtikas produkti, sadzīves ķīmijas līdzekļi, kosmētiskie līdzekļi, tekstilizstrādājumi, apdrošināšana, pasažieru un kravu pārvadājumi, centralizētā ūdens un siltumapgāde, apdrošināšana

MĒRĶIS
Dabas aizsardzība un ilgtspējīgs patēriņš. Palīdz atrast patērētājiem produktus, kas mazāk kaitē videi.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic SCCN auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: ļoti augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: ir, piemēram, prasības transportam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Sabiedriska, neatkarīga bezpeļņas organizācija: Zviedru Dabas aizsardzības biedrība, SCCN

MĀJASLAPA
naturskyddsforeningen.se


GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilšķiedras, audumi, to izstrādājumi.

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kam izejvielas nāk no bioloģiskās lauksaimniecībs, un kas ražoti vidi saudzīgā un sociāli atbildīgā veidā.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic GOTS un partnerorganizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Globālā Bioloģiskās lauksaimniecības tekstilizstrādājumu standarta starptautiskā darba grupa, ko izveidojušas vairākas zināmas NVO.

MĀJASLAPA
global-standard.org


The Blue Angel der blaue engel

The Blue Angel

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
120 produktu grupas

NOSACĪJUMI

Pirmais ekomarķējums pasaulē, kopš 1978.gada. Uz dažādām preču grupām marķējums var atšķirties. Tas ir uzticams marķējums, kas norāda, piedāvāto preču un pakalpojumu ietekme uz vidi ir mazāka kā citiem produktiem šajā preču grupā. Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, lietošanā un pārstrādē.

  • Atbilst starptautiskajam ekomarķējumu standartam ISO 14024.
  • Pasaules ekomarķējuma tīkla (GEN – Global Eco-labeling Network) dalībnieks.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
German Federal Environment Agency

MĀJASLAPA
blauer-engel.de


Soil Association Soil Association - ekomarkejums.lv

Soil Association

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, lauksaimniecības produkcija, pārtikas produkti

MĒRĶIS
Veicina bioloģiskās lauksaimniecības produktu izmantošanu, ierobežo kaitīgas vielas, rūpējas par dzīvnieku labturību, strādājošo darba apstākļiem. Prasību izstrādē rīko sabiedriskās apspriedes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic Soil Association, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Veicina saudzīgu dabas resursu izmantošanu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Soil Association, Anglijas Labdarības organizācija, kas iestājas par un veicina ilgtpējīgu pārtikas un citu produktu ražošanu.

MĀJASLAPA
sacert.org


ICEA

ICEA

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika, kosmētika un mazgāšanas līdzekļi

MĒRĶIS
Sertificēt uzņēmumus, kas darbojas saskaņā ar dabu un cilvēku, respektējot darbinieku drošību un patērētāju tiesības.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ICEA auditori, izvērtējot ražotāja iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni, un testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav; ir prasības iepakojuma otrreizējai izmantošani.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
ICEA, Neakarīgas sabiedriskas organizācija: Vides un ētiskās sertifikācijas institūts, Itālija, ko nodibinājušas vairākas bio-lauksaimnieku, ražotāju un paterētāju NVO

MĀJASLAPA
icea.info


Ecocert

Ecocert

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētikas līdzekļi, mazgājamie un tīrīšanas līdzekļi.

MĒRĶIS
Veicināt bioloģisko lauksaimniecību un videi saudzīgu ražošanas praksi, ļaujot patērētājam atpazīt šādi ražotus produktus.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ECOCERT auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu:sertificējamo produktu ražojošam uzņēmumam nepieciešams izstrādāt enerģijas taupības plānu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Neatkarīga sertifikācijas organizācija, ko sākotnēji izveidoja franču agronomi

MĀJASLAPA
ecocert.com


Pārtikas vides marķējumi

Bio-Siegel, Vācija

Bio-Siegel, Vācija

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Vācijas bioloģiskās lauksaimniecības marķējums, izmanto kopā ar  Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Marķējums apliecina atteikšanos no ĢMO, minerālmēslojuma un ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, aizliegumu apstarot produktus; lopkopībā tā apzīmē nekaitīgas barības izmantošanu dzīvnieku ēdināšanā, nelietojot antibiotikas un augšanas stimulatorus. Produkta sastāvā ir ne mazāk kā 95% bioloģiski iegūtu sastāvdaļu. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts kaitējums apkārtējai videi.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
EU Organic Farming Regulation

MĀJASLAPA

oekolandbau.de/bio-siegel/


Latvijas ekoprodukts Latvijas ekoprodukts

Latvijas ekoprodukts

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka produkts ir ražots Latvijā no Latvijas izejvielām. Šī zīme ir izmantojama tikai kopā ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī neatkarīgam auditoram apmeklējot saimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi: bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

MĀJASLAPA
lbla.lv/latvijas-ekoprodukts


Marine Stewardship Council (MSC) Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC)

Apraksts

Marķējums attiecas tikai uz zvejniecībām, kas ir sertificētas saskaņā ar MSC Zivsaimniecības standartu, zinātniski pamatotu prasību kopumu ilgtspējīgai zvejai.

Shēmas specializācija

Baltās zivis (sertificē 45 % no pasaules balto zivju nozvejām) un mazās pelaģiskās zivis.


ES bioloģiskās lauksaimniecības logo ES bioloģiskās lauksaimniecības logo

ES bioloģiskās lauksaimniecības logo

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika un citi bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz ekoloģiski tīru pārtiku un dzērieniem.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot saimniecību, ražotni, kā arī testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
ec.europa.eu/news/agriculture


Sociālās atbildības marķējumi

UTZ certified utz-certified

UTZ certified

UTZ certified 2018. gada sākumā apvienojas ar Rainforest Alliance.

UTZ sertificē kafiju, tēju, kakao, lazdu riekstus. UTZ sertificētās sastāvdaļas audzē lauksaimnieki, kuri ir apmācīti īstenot videi un cilvēkam draudzīgāku lauksaimniecības praksi, respektējot cilvēkus un dabu. Lauksaimniekus regulāri pārbauda, lai nodrošinātu, ka tie atbilst UTZ programmas ilgtspējības standartiem.


Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

PRODUKTI

Banāni, ananāsi, apelsīnu sula,  kafija, tēja, kakao, šokolāde.

NOSACĪJUMI

Šī zīme norāda, ka lauksaimniecības, meža vai tūrisma uzņēmumiem ir veikts audits, kas apliecina atbilstību noteiktiem vides, sociālās un ekonomiskās ilgtspējības standartiem.

Piemēram, tējas ražotājs ievēro prasības pesticīdu saprātīgai ierobežošanai vides un strādājošo veselības aizsardzībai, bet produktam nav tik stingru prasību kā bioloģiskajai lauksaimniecībai.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Starptautiska bezpeļņas organizācija “Rainforest Alliance”

MĀJASLAPA
rainforest-alliance.org


Fairtraide international Fairtraide international

Fairtraide international

Produkti

Banāni, kafija, tēja, kakao, cukurs, medus, sulas, rīsi, garšvielas, vīns.

Apraksts

Ja izstrādājumam ir FAIRTRADE, jeb Godīgās tirdzniecības zīme, tas nozīmē, ka ražotāji un tirgotāji ir izpildījuši Fairtrade Standartus. Fairtrade ir alternatīva pieeja tradicionālajai tirdzniecībai, un tā pamatā ir partnerība starp ražotājiem un patērētājiem. Kad lauksaimnieki var pārdot Fairtrade noteikumiem, tas nodrošina viņiem labāku darījumu un uzlabotu tirdzniecības nosacījumus.


Vides marķējumi

Energy STAR

Energy STAR

PRODUKTI

Enerģijas taupīšanai izmantojamās preces un to iepakojums.

NOSACĪJUMI

Marķējums atzīmē patēriņa preces ar visaugstāko energoefektivitāti. Izstrādājuma rādītāji nodrošina tā ergonomiskumu un drošumu. Tas nozīmē, ka ierīcēm ar “Energy Star” logotipu enerģijas patēriņš ir vidēji par 20–30% mazāks nekā izstrādājumiem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti. Zīmi ir apstiprinājusi Starptautiskā Akreditācijas organizācija (International Accreditation Service, IAS).

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA

Energy Star

MĀJASLAPA

energystar.gov/


OECOTEX OECOTEX - ekomarkejums.lv

OECOTEX

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilizstrādājumi

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kas ražoti bez cilvēkiem un videi īpaši kaitīgām vielām

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic OECOTEX auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, testējot sertificējamos produktus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
OECOTEX asociācija, kas apvieno 16 Eiropas un Japānas tekstilrūpniecības pētniecības institūtus

MĀJASLAPA
oeko-tex.com


Saudzīgas mežsaimniecības zīme (PEFC)

Saudzīgas mežsaimniecības zīme (PEFC)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Mežistrādes produkti: kokmateriāli, papīrs, kartons.

MĒRĶIS
Nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic PEFC un sadarbības organizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot mežsaimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz biocīdu izmantošanu.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: veicina ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs CO2 gāzu uztvērējs.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification), starptautiska, nevalstiska bezpeļņas organizācija,

MĀJASLAPA
pefc.org


Saudzīgas mežsaimniecības zīme (FSC)

Saudzīgas mežsaimniecības zīme (FSC)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Mežistrādes produkti: kokmateriāli, papīrs, kartons.

MĒRĶIS
Nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic FSC un sadarbības organizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot mežsaimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz biocīdu izmantošanu.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: veicina ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs CO2 gāzu uztvērējs.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
FSC (Forest Stewardship Council): Starptautiska Mežu uzraudzības padome.

MĀJASLAPA
www.fsc.org


Augšupielādē ekomarķējuma zīmi

[contact-form-7 id="226" title="Uzdot jautājumu" html_class="clearfix"]