Ekomarķējuma zīmju gids

Šajā lapā esam apkopojuši tās zīmes, kas atbilst labiem ekomarķējuma principiem:

  1. zīmes īpašnieks ir atpazīstama, no ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja neatkarīga organizācija;
  2. šīs zīmes prasības produktiem ir pieejamas, un ikviens var ar tām iepazīties;
  3. produkta atbilstību zīmes prasībām pārbauda zīmes īpašnieks vai neatkarīgs auditors, tostarp auditējot ražotni klātienē;
  4. prasību izstrādē izmantotas zinātniskas metodes, ietverot būtiskākos aspektus visā produkta dzīves ciklā.

Ja esat ievērojuši ekomarķējuma zīmi, kas gidā nav atrodama, aicinām to augšuplādēt. Mēs centīsimies izvērtēt tās “zaļumu”.

Ekomarķējumi

Ziemeļu gulbis Zaļais gulbis

Ziemeļu gulbis

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
63 produktu grupas, ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti; tekstilizstrādājumi, apavi; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avoti, siltumsūkņi; grīdu segumi; koka mēbeles, dārzkopības produkti; ūdens sildītāji; eļļas, smērvielas; gultas matrači; santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi; pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un apdrukāta u.c. papīra izstrādājumi

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas, organizējot arī sabiedrisko apsriešanu. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic attiecīgās Ziemeļvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: augstas visā produkta dzīves ciklā. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija, Ziemeļvalstu Ministru padome.

MĀJASLAPA
nordic-ecolabel.org


Eiropas Ekopuķīte Eiropas Ekopuķīte

Eiropas Ekopuķīte

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti; absorbējošie higiēnas produkti; tekstil-izstrādājumi, apavi; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avoti, siltumsūkņi; grīdu segumi; koka mēbeles, dārzkopības produkti; ūdens sildītāji; eļļas, smērvielas; gultas matrači; santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi; pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un apdrukāta u.c. papīra izstrādājumi

MĒRĶIS
Samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ES dalībvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.
Augstas prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā. Augstas prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu produkta dzīves ciklā.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel


Ekoprodukts Ekoprodukts - ekomarkejums.lv

Ekoprodukts

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka produkts ir ražots Latvijā no Latvijas izejvielām, bet atbilst arī Eiropas Komisijas zīmes prasībām.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī neatkarīgam auditoram apmeklējot saimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi: bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

MĀJASLAPA
lbla.lv/latvijas-ekoprodukts


Eiropas komisijas bioloģiskās lauksaimniecības zīme EIROPAS KOMISIJAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZĪME - ekomarkejums.lv

Eiropas komisijas bioloģiskās lauksaimniecības zīme

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika un citi bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MĒRĶIS
Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz ekoloģiski tīru pārtiku un dzērieniem.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot saimniecību, ražotni, kā arī testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Publiska institūcija: Eiropas Komisija.

MĀJASLAPA
ec.europa.eu/news/agriculture


Ecogarantie®

Ecogarantie®

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, jūras sāls

MĒRĶIS
Palīdz patērētājiem atpazīt produktus, kas ražoti videi saudzīgā un ilgtspējīgā veidā, kā arī izvēloties videi un cilvēkam nekaitīgas sastāvdaļas.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic neatkarīgi (trešās puses) auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Beļģijas Nacionālā Starpnozaru bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju un pārstrādātāju savienība (Probila-Unitrab) zīme

MĀJASLAPA
ecogarantie.eu


COSMEBIO COSMEBIO - ekomarkejums.lv

COSMEBIO

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Sertificēt produktus dabiskus un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes produktus, palīdzēt patērētājiem tos atpazīt

NOSACĪJUMI
Sadarbojas ar COSMOS standartu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Profesionālā dabiskas, ekoloģiskas un bioloģiskās lauksamniecības ražotāju asociācija

MĀJASLAPA
cosmebio.org


BDIH BDIH - ekomarkejums.lv

BDIH

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Zīme apliecina, ka kosmētika ražota, ievērojot stingras prasības izejvielu izcelsmei un īpašībām, kā arī procesiem.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic BDIH auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi, ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
BDIH, Farmaceitisko līdzekļu, veselības kopšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, pārtikas piedevu ražotāju un izplatītāju asociācija

MĀJASLAPA
bdih.de


NATRUE NATRUE - ekomarkejums.lv

NATRUE

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Sertificēt produktus, kas atbilst augstiem vides un patērētāju aizsardzības standartiem, veicinot dabisku un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētiku

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic sadarbības partneru organizāciju auditori (trešās puses sertifikācija), izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (pārsvarā bioloģiskā lauksaimniecībā), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Prasības saudzīga resursu izmantošanai iepakojumam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Starptautiskas Dabiskās un bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes kosmētikas asociācija, bezpeļņas organizācija

MĀJASLAPA
natrue.org


Bra Miljöval BRA MILJOVAL - ekomarkejums.lv

Bra Miljöval

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Zaļā enerģija un biodegviela, pārtikas produkti, sadzīves ķīmijas līdzekļi, kosmētiskie līdzekļi, tekstilizstrādājumi, apdrošināšana, pasažieru un kravu pārvadājumi, centralizētā ūdens un siltumapgāde, apdrošināšana

MĒRĶIS
Dabas aizsardzība un ilgtspējīgs patēriņš. Palīdz atrast patērētājiem produktus, kas mazāk kaitē videi.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic SCCN auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: ļoti augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: ir, piemēram, prasības transportam.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Sabiedriska, neatkarīga bezpeļņas organizācija: Zviedru Dabas aizsardzības biedrība, SCCN

MĀJASLAPA
naturskyddsforeningen.se


OECOTEX OECOTEX - ekomarkejums.lv

OECOTEX

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilizstrādājumi

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kas ražoti bez cilvēkiem un videi īpaši kaitīgām vielām

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic OECOTEX auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, testējot sertificējamos produktus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
OECOTEX asociācija, kas apvieno 16 Eiropas un Japānas tekstilrūpniecības pētniecības institūtus

MĀJASLAPA
oeko-tex.com


GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Tekstilšķiedras, audumi, to izstrādājumi.

MĒRĶIS
Palīdz atpazīt tekstilizstrādājumus, kam izejvielas nāk no bioloģiskās lauksaimniecībs, un kas ražoti vidi saudzīgā un sociāli atbildīgā veidā.

NOSACĪJUMI
Trešās puses sertifikācija: produkta atbilstību prasībām veic GOTS un partnerorganizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Globālā Bioloģiskās lauksaimniecības tekstilizstrādājumu standarta starptautiskā darba grupa, ko izveidojušas vairākas zināmas NVO.

MĀJASLAPA
global-standard.org


Saudzīgas mežsaimniecības zīme (PEFC)

Saudzīgas mežsaimniecības zīme (PEFC)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Mežistrādes produkti: kokmateriāli, papīrs, kartons.

MĒRĶIS
Nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic PEFC un sadarbības organizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot mežsaimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz biocīdu izmantošanu.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: veicina ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs CO2 gāzu uztvērējs.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification), starptautiska, nevalstiska bezpeļņas organizācija,

MĀJASLAPA
pefc.org


Saudzīgas mežsaimniecības zīme (FSC)

Saudzīgas mežsaimniecības zīme (FSC)

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Mežistrādes produkti: kokmateriāli, papīrs, kartons.

MĒRĶIS
Nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic FSC un sadarbības organizāciju auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot mežsaimniecību. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz biocīdu izmantošanu.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: veicina ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, kas ir svarīgs CO2 gāzu uztvērējs.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
FSC (Forest Stewardship Council): Starptautiska Mežu uzraudzības padome.

MĀJASLAPA
www.fsc.org


Cosmos Cosmos

Cosmos

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika

MĒRĶIS
Izveidot kopīgu Eiropas standartu produktiem, kas izmanto bioloģiskās lauksaimniecības produktus, un nodrošina saudzīgu attieskmi pret vidi. Parasti šo uzrakstu izmanto apvienojumā ar citiem kosmētikas standartiem, kuru atbildīgās organizācijas ir COSMOS – standard AISBL dalībnieces.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic COSMOS- standard AISBL dalīborganizācijas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
The COSMOS-standard AISBL, vairāku neatkarīgu kosmētikas sertificētāju apvienība.

MĀJASLAPA
cosmos-standard.org


Soil Association Soil Association - ekomarkejums.lv

Soil Association

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētika, lauksaimniecības produkcija, pārtikas produkti

MĒRĶIS
Veicina bioloģiskās lauksaimniecības produktu izmantošanu, ierobežo kaitīgas vielas, rūpējas par dzīvnieku labturību, strādājošo darba apstākļiem. Prasību izstrādē rīko sabiedriskās apspriedes.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic Soil Association, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav. Veicina saudzīgu dabas resursu izmantošanu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Soil Association, Anglijas Labdarības organizācija, kas iestājas par un veicina ilgtpējīgu pārtikas un citu produktu ražošanu.

MĀJASLAPA
sacert.org


ICEA

ICEA

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Pārtika, kosmētika un mazgāšanas līdzekļi

MĒRĶIS
Sertificēt uzņēmumus, kas darbojas saskaņā ar dabu un cilvēku, respektējot darbinieku drošību un patērētāju tiesības.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ICEA auditori, izvērtējot ražotāja iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni, un testējot produktus. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā).

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: nav; ir prasības iepakojuma otrreizējai izmantošani.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
ICEA, Neakarīgas sabiedriskas organizācija: Vides un ētiskās sertifikācijas institūts, Itālija, ko nodibinājušas vairākas bio-lauksaimnieku, ražotāju un paterētāju NVO

MĀJASLAPA
icea.info


Ecocert

Ecocert

Pārstāvētās produktu kategorijas

PRODUKTI
Kosmētikas līdzekļi, mazgājamie un tīrīšanas līdzekļi.

MĒRĶIS
Veicināt bioloģisko lauksaimniecību un videi saudzīgu ražošanas praksi, ļaujot patērētājam atpazīt šādi ražotus produktus.

NOSACĪJUMI
Produkta atbilstību prasībām veic ECOCERT auditori, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī auditoram apmeklējot ražotni. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas attiecībā uz to saturu produktos, gan izejvielu ieguvi (bioloģiskā lauksaimniecībā pamatā bez pesticīdiem), ierobežojumi sintētiskām vielām, pārstrādātām dabiskām vielām un minerālvielām.

Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu:sertificējamo produktu ražojošam uzņēmumam nepieciešams izstrādāt enerģijas taupības plānu.

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA
Neatkarīga sertifikācijas organizācija, ko sākotnēji izveidoja franču agronomi

MĀJASLAPA
ecocert.com


Augšupielādē ekomarķējuma zīmiPievienot attēlu (ekozīme vai produkta iepakojums)

Jautājuma iesniedzējs un attēls ir redzams vienīgi mums, un bez Jūsu atļaujas personīgā e-pastā nepublicēsim